:
MATLAMAT


1) Memberi asuhan dan didikan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah secukupnya kepada pelajar berasaskan Kurikulum Pendidikan Negara.
2) Mengembangkan potensi pelajar mengikut minat, kreativiti, bakat sahsiah dan kepimpinan berasaskan Pendidikan Islam.
3) Memberikan didikan akhlak terhadap pelajar dan mendorong mereka mengamalkan hidup secara Islam.
4) Memberikan peluang kepada pelajar berusaha dan mengembangkan potensinya untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam kerjaya mereka dan sedia berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara.